Bengkel Penulisan dan Penerbitan Bahan Ilmiah Pengajaran Bahasa Melayu 2019

Tarikh: 2 Mei 2019 

Tempat: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian, Universiti Sains Malaysia

 Anjuran:  Bahagian Pengajian Linguistik Bahasa Melayu, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM

                  Bahagian Kluster Bahasa Melayu dan Sains Sosial, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM

                  Bahagian Bahasa Malaysia, Pusat Pengajian Bahasa, Literasi & Terjemahan, USM 

                  dengan kerjasama Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka 

p1p7

p2 p4p3p5

 

Laman sesawang: https://sites.google.com/view/bppibm2019